Ga naar de inhoud

ProFaction Safety

“Brand is erger”, is een veel gehoorde uitdrukking. Helaas is dit maar al te waar.
Ongeveer de helft van de ondernemingen is na een brand binnen twee jaar failliet.

Naast financiële consequenties, zijn onder andere (leverings)continuïteit en reputatieschade belangrijke bedreigingen na een brand voor het voortbestaan van bedrijven, organisaties en instellingen. Het is dan ook cruciaal om branden te voorkomen.

Helaas zijn branden niet volledig uit te sluiten. Het minimaliseren van de effecten daarvan, in termen van slachtoffers en schade, is daarom ook essentieel.

Al deze inspanningen moeten wel verantwoord zijn en in verhouding staan tot het brandrisicoprofiel en de mogelijkheden. ProFaction Safety brengt hierin samenhang.

Wij staan voor minder Schade, minder Slachtoffers en grotere Bedrijfscontinuïteit door:
• Een risico-gestuurd brandveiligheidsbeleid;
• Rekening houdend met de gebouw-, mens- en interventiekenmerken;
• Samenhangend, efficiënt en duurzaam ingericht.

Directeur van ProFaction Safety, René van Zon,  combineert zijn kennis en ervaring  op het
gebied van brandweerzorg, crisismanagement en bedrijfskunde & optimalisatievraagstukken in het voordeel van uw organisatie.

Als geen ander is hij in staat de brandveiligheid te optimaliseren met oog voor efficiency en compliancy. Dit is ook de kracht van ProFaction Safety.
Maatwerk dus!

Terug naar de inhoud