Ga naar de inhoud

Al uw inspecties nu digitaal
*Gebruikersvriendelijke toepassingen • Faciliteert inspecties risicogericht en efficiënt
 • Geeft inzicht, overzicht en stuurinformatie  
 • Optimaliseert Compliancy
*Oneindig flexibele Checklists
Voor alle inspecties checklists mogelijk

 • Bouwkundige inspecties
 • Installatietechnische inspecties
 • Brandveiligheidsvoorzieningen
 • Gebruiksmaterialen/gereedschap
 • Werkplekinspecties
 • Hygiëne-inspecties
 • RI&E’s
 • Etc. Etc.

*Opdrachten uitgeven en ontvangen

 • Werkzaamheden toekennen aan medewerkers c.q. (externe) gebruikers.
 • Onbeperkt aantal medewerkers c.q. gebruikers toevoegen
 
*Inspecties
*Digitaal tekenen op plattegronden

*Tickets plaatsen

*Historie & Compiancy

*Rapportages

Terug naar de inhoud